คณะ พล.ร.ท.ชาติชาย ศรีวรขาน รอง เสธ.ทร/รอง ผอ.ศรชล. เข้ามาตรวจเยี่ยมและดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


คณะ พล.ร.ท.ชาติชาย ศรีวรขาน รอง เสธ.ทร/รอง ผอ.ศรชล. เข้ามาตรวจเยี่ยมและดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. น.อ.สมศักดิ์ อินทรเสมา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นายวัชรินทร์ รัตนชู ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่สังกัดศูนย์ฯ ต้อนรับ คณะ พล.ร.ท.ชาติชาย ศรีวรขาน รอง เสธ.ทร/รอง ผอ.ศรชล. เข้ามาตรวจเยี่ยมและดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมฟังบรรยายโครงสร้างความเป็นมาของศูนย์ฯ ทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!