ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ศจร.เขต 3 ภก.

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ศจร.เขต 3 ภก. 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 12 ก.ย.61 เวลา 14.30-17.30 น นายสุพัฒน์  เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมีศักดิ์  ภักดีคง ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ตามนโยบายทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!