คณะ ILO ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการเจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


คณะ ILO ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการเจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.  นายวัชรินทร์ รัตนชู ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) และ น.อ.สมศักดิ์ อินทรเสมา หน.ศูนย์ฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯต้อนรับคณะ ILO เข้าเยี่ยมศูนย์ควบคุมการเจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต3 (ภูเก็ต) โดยเน้นการสอบถามด้านแรงงานประมงทะเล และข้อมูลการแจ้งเข้าออกเรือประมง 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!