โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายสำรอง"

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายสำรอง" 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. นางสาววารุณี สนิทเปรม และนางสาวอาภาวดี ชูปัน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายสำรอง" ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!