ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นชาวประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นชาวประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

กิจกรรม


        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต และนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)ร่วมกับสมาคมประมงภูเก็ต ร่วมจัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นชาวประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนเคหะรัษฎาภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวน 118 ราย และมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ของชาวประมงดังนี้

  1. การใช้พิกัดเขตทะเลชายฝั่งของเรือขนาดต่ำว่า 30 ตันกรอส ที่มีเครื่องมือดาวน์ในการทำการประมง แต่ทางเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือดาวเทียมวัด ทำให้เกิดคดี ซึ่งเป็นความไม่เป็นธรรมต่อชาวประมง
  2. ปัญหาการกดผ่านเรือที่แจ้งผ่านระบบ e-285 ที่ส่งข้อมูลไปให้ส่วนกลาง(help desk)อนุมัติล่าช้า
  3. การแจ้งผ่านระบบ ที่กำหนดให้ระบุ ชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ สามารถแก้ได้ให้ตรงกับปริมาณสุดท้ายของน้ำหนักในสมุดบันทึกทำการประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!