กระทรวงการต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ เพื่อศึกษาดูงานภายใต้โครงการศึกษาและติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในมิติต่างประเทศ

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


กระทรวงการต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ เพื่อศึกษาดูงานภายใต้โครงการศึกษาและติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในมิติต่างประเทศ 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2561 นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) พร้อมด้วย น.อ.สมศักดิ์ อินทรเสมา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงภูเก็ต ได้ต้อนรับ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่รวม 13 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!