ประชุมชี้แจงชาวประมง

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประชุมชี้แจงชาวประมง 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 โดยนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)  พร้อมด้วย น.อ.สมศักดิ์ อินทรเสมา หัวหน้าสูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมชี้แจงชาวประมงเรื่อง การยื่นเอกสารเข้าออกของเรือประมง การจัดเก็บเอกสารบนเรือ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ที่ห้ามจับหรือนำขึ้นเรือประมง พ.ศ. 2559 ของเครื่องมืออวนลาก อวนล้อม และเครื่องมืออื่นๆ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด .... คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!