ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า- ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและจ้างเหมาบริการ

1.การปฎิบัติงานตามหน้าที่จ้างเหมาบริการ

2.การกำหนดแผนการจัดการความรู้ (Knowkdge Management ) ให้แก่ผู้ปฎิบัติงานอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

3. การสำรวจราคาสัตว์น้ำที่ขึ้นท่าเทียบเรือประมง

4. การบันทึกภาพสัตว์น้ำที่ขึ้นท่าในรอบปีเพื่อใช้เป็นคู่มือแก่ผู้ปฎิงานต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!