การจัดการประชุมระหว่างประเทศภายใต้กรอบ SIOFA ประจำปี 2561

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


การจัดการประชุมระหว่างประเทศภายใต้กรอบ SIOFA ประจำปี 2561 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) พร้อมด้วย น.อ.สมศักดิ์ อินทรเสมา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงภูเก็ต ได้ต้อนรับ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมี นายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผู้แทนจากประเทศภาคีสมาชิก 9 ประเทศ เครือรัฐออสเตรีย หมู่เกาะคุก สหภาพยุโรป สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐมอริเชียส และสาธารณรัฐเซเซลล์ องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนประเทศผู้สังเกตการณ์ เลขาธิการSIOFA ผู้จัดทำรายงานการประชุม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรวมทั้งหมด 50 คน เพื่อเข้าดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม ณ จังหวัดภูเก็ต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!