ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ 

กิจกรรม


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) ประกาศรับสมัครเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน ๑ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา (มีประสบการณ์ การจำแนกชนิดสัตว์น้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) ตั้งแต่วันที่ 20-27 เมษายน 2561

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!