เปิดคลีนิกให้ความรู้ ตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวประมง เกี่ยวกับกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2560

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


เปิดคลีนิกให้ความรู้ ตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวประมง เกี่ยวกับกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2560 

กิจกรรม


วันที่ 18 เมษายน 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) เปิดคลีนิกให้ความรู้ ตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวประมง เกี่ยวกับกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 และประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วงของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) จำนวน 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 10.00-12.00 น. และ ช่วงบ่าย เวลา 13.30-15.00 น. มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 61 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กำหนดดำเนินการอาทิตย์ละ 1 ครั้ง  ประเด็นปัญหาที่พบคือ แผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงฯ พื้นที่เกาะราชาใหญ่และราชาน้อยพื้นที่ทะเลชายฝั่งห่างจากเกาะมากกว่า 1.5 ไมล์ทะเล บางจุดห่างถึง 4.60 ไมล์ทะเล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!