ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ 

กิจกรรม


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต ๓ (ภูเก็ต) ขอประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 รายการ

๑.ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ

๒.ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและธุรการ

๓.ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าและการแจ้งเรือเข้าออก

๔.ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ

๕.ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างทำงานบริการด้านรับ-ส่งวิทยุ

๖.ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างทำงานบริการด้านรับ-ส่งวิทยุ ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองภูเก็ต

๗.ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน

๘.ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการขับรถยนต์และ รับ-ส่ง เอกสารสำนักงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!