นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน ในโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน ในโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา 

กิจกรรม


ในวันที่  29  มีนาคม 2561  ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตและสำนักงานส่งเสริมการประมง  ได้จัดกิจกรรม   ปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!