ประชุมชี้แจงการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงพาณิชย์ก่อนออกทำการประมงครั้งแรก

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประชุมชี้แจงการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงพาณิชย์ก่อนออกทำการประมงครั้งแรก 

กิจกรรม


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต  3  (ภูเก็ต) จัดประชุมชี้แจงการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงพาณิชย์ก่อนออกทำการประมงครั้งแรกแก่คณะทำงาน(ศจร.ระนอง.ศจร.พังงา,ศจร.คุระบุรี,ศจร.เขต 3 ภูเก็ต) ในวันที่  7  มี.ค .61 ณ.ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3  (ภูเก็ต)และได้ออกพื้นที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในวิธีการตรวจวัดเครื่องมือทำการประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!