ประชุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงด้วยระบบ e-pipo

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

ประชุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงด้วยระบบ e-pipo 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล...


HOT ประชุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงด้วยระบบ  e-pipo..คลิก

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) จัดประชุมเรื่องการแจ้งเข้าออกเรือประมงด้วยระบบ e - pipo ให้แก่เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ผู้ควบคุมคนเรือประมง เสมียนแพปลา/เรือ จำนวน 50 คน ในวันที่ 28 ก.พ .61 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 พร้อมทั้งชี้แจงกฎกระทรวงการพิจารณาใบอนุญาต, การทำสัญญาจ้างแรงงาน เพื่อกระตุ้นให้มีการยื่นระบบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม 2561

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!