ส่งต่อน้ำใจแก่ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย บ้านเพื่อเด็กด้อยโอกาส

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ส่งต่อน้ำใจแก่ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย บ้านเพื่อเด็กด้อยโอกาส 

กิจกรรม


ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบริจาค สิ่งของ อาหาร และขนม แก่ สถานสงเคราะห์เด็ก หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย จังหวัดภูเก็ต 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!