พิธีทำบุญประจำปี ๒๕๖๑

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


พิธีทำบุญประจำปี ๒๕๖๑ 

กิจกรรม


ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ประกอบการด้านการประมง ร่วมพิธีทำบุญประจำปี 2561 ประกอบด้วยพิธีทางศาสนาพุทธและอิสลาม ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!