การตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงพาณิชย์

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


การตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงพาณิชย์ 

กิจกรรม


วัันที่  8 มี.ค. 61  นายวัชรินทร์   รัตนชู   ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) พร้อมด้วยคณะทำงานการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงพาณิชย์ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3   ภูเก็ต (ศจร.ระนอง,ศจร.พังงา,ศจร.คุระบุรี,ศจร.เขต 3 ภูเก็ต) ลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในวิธีการตรวจวัดเครื่องมือทำการประมงสำหรับเรือประมงต่อใบอนุญาตประมงพาณิชย์ (วันที่ 2)พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินงานก่อนการลงปฏิบัติในพื้นที่จริงต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!