การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๒

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๒ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล...


HOT การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๒..คลิก

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต ๓ (ภูเก็ต) โดยมีวิทยากรจากสำนักงานประมงอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และวิทยากรจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต) มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๙๐ ราย ซึ่งการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!