การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๓

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๓ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล...


HOT การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๓..คลิก

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต (ภูเก็ต) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “ การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง” รุ่นที่ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑   ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต) มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๑๙ ราย   โดยมีการบรรยายให้ความรู้  มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงและความสำคัญในการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติและการกรอกข้อมูลลงในสมุดบันทึกฯ   การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในการลงสมุดบันทึกการทำประมงอย่างถูกต้องเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!