โครงการบูรณาการร่วมใจ แก้ไขปัญหาการประมง

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


โครงการบูรณาการร่วมใจ แก้ไขปัญหาการประมง 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล...


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า- ออก เรือประมง เขต ๓ (ภูเก็ต) จัดโครงการบูรณาการร่วมใจ แก้ไขปัญหาการประมง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โดยรับเกียรติจากนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุเมธ ตันติกุล ที่ปรึกษากรมประมงเข้าร่วมชมกิจกรรมในโครงการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขัองกับชาวประมง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอปัญหาในระดับพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมหลัก การให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ ช่วยเหลือผู้จมน้ำ การปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยจากศูนย์นเรนทร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต การบริการคลินิกเคลื่อนที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวขัองกับการทำประมง และการร่วมกิจกรรม Big Cleaning บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตโดยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!