รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานอัตราจ้างเหมาบริการ

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานอัตราจ้างเหมาบริการ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล...


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต) มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา  สนใจสมัครได้ที่..ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๙๒-๙๗๙๕๑๔๗

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!