ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) จัดประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง เรื่อง การแจ้งเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ 2560 และการจัดทำส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมง 2560 ที่มีผลบังคับใช้ 21 พฤศจิกายน 2560

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) จัดประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง เรื่อง การแจ้งเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ 2560 และการจัดทำส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมง 2560 ที่มีผลบังคับใช้ 21 พฤศจิกายน 2560 

กิจกรรม


วันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 10.00-16.00 น ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) จัดประชุมชี้แจงประกาศกรมประมง เรื่องการแจ้งเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ 2560 และการจัดทำส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมง 2560 ที่มีผลบังคับใช้ 21 พฤศจิกายน 2560 แก่เจ้าของเรือประมง ผู้ควบคุมเรือประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โดย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 84 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!