ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 ( สงขลา) และ เขต 3 (ภูเก็ต)

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 ( สงขลา) และ เขต 3 (ภูเก็ต) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล...


วันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2560 นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) และ เขต 3 (ภูเก็ต )ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1/ 2561 เพื่อรับมอบนโยบายสำหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานเน้นเรื่องการตรวจเรือเชิงคุณภาพ ร่วมพิจารณาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ สรุปประเด็นปัญหาการดำเนินงานและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมร้าน mile coffee ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!