วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ PIPO"

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ PIPO" 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล...


วันที่  11 - 12  ตุลาคม  2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์  PIPO”  ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช  จัดโดย ศรชล เขต 2 และ ศรชล เขต 3

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!