ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

" class="list-group-item"> (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวประชาสัมพันธ์
" class="list-group-item"> (ติดต่อหน่วยงาน) ติดต่อหน่วยงาน