ปล่อยพันธ์ุปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปูม้าในแหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชุมพร

ปล่อยพันธ์ุปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปูม้าในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-25  |   ข่าววันที่: 2020-11-24 |  อ่าน: 87 ครั้ง
 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร  โดย ผอ. สมพิศ แย้มเกษม เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และประชาชนในพื้นที่  ร่วมปล่อยพันธุ์ปูม้า ระยะ young crab จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว บริเวณชายทะเลหน้าธนาคารปูม้าบ้านสามเสียม หมู่ ๘ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปูม้าในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นอาหารและแพร่พันธุ์ต่อไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดชุมพร ร่วมปล่อยพันธุ์ปูด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อหน่วยงาน.. (235)  ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง.. (205) จัดซื้อจัดจ้าง.. (181) แบนเนอร์.. (126) เลี้ยงกุ้งอย่างไร ให้ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง.. (100) ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 และการใช้ยาและสารเคมี.. (88) ปล่อยพันธ์ุปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปูม้าในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (87) ่ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ในการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์และพันธุ์ปูม้า.. (78) งานบริการของหน่วยงาน.. (66) ยื่นคำขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD.. (44) ยื่นคำขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD.. (44) ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ำ ชายทะเลบ้านสามเสียม.. (39) ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ในพื้นที่โครงการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณชายทะเลบ้านทุ่งมหา.. (38) รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน.. (37) ระบบ White List Hatchery .. (35) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร ให้การสนับสนุนไข่ปลาและปลากะพงแรกฟัก เพื่อนำไปอนุบาล.. (17) สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 5,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ.. (15) เอกสารประชาสัมพันธ์.. (9) คุณภาพน้ำปากแม่น้ำ.. (8) ปล่อยพันธ์ุปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปูม้าในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (0)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชุมพร

     63 หมู่3 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร