งานบริการของหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชุมพร

งานบริการของหน่วยงาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-12-21  |   ข่าววันที่: 2020-12-21 |  อ่าน: 67 ครั้ง
 

งานบริการ

ลำดับ รายการ เวลามาตรฐาน (วันทำการ)
1  การให้บริการตรวจวิเคราะห์ BOD เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6
2  การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (pH,Alkalinity, แพลงค์ตอนความเค็ม,แอมโมเนีย,ไนไตรท์และปริมาณ 1
3  การตรวจสุขภาพสัตว์น้ำทั่วไป (ภายในและภายนอก) 1
4  การตรวจเชื้อไวรัส 3
5  การออกใบกำกับการเคลื่อนย้ายสินค้าสัตว์น้ำ,การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ น้ำ 1

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อหน่วยงาน.. (235)  ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง.. (205) จัดซื้อจัดจ้าง.. (181) แบนเนอร์.. (126) เลี้ยงกุ้งอย่างไร ให้ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง.. (101) ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 และการใช้ยาและสารเคมี.. (88) ปล่อยพันธ์ุปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปูม้าในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (87) ่ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ในการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์และพันธุ์ปูม้า.. (78) งานบริการของหน่วยงาน.. (67) ยื่นคำขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD.. (44) ยื่นคำขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD.. (44) ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ำ ชายทะเลบ้านสามเสียม.. (39) ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ในพื้นที่โครงการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณชายทะเลบ้านทุ่งมหา.. (38) รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน.. (37) ระบบ White List Hatchery .. (35) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร ให้การสนับสนุนไข่ปลาและปลากะพงแรกฟัก เพื่อนำไปอนุบาล.. (17) สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 5,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ.. (15) เอกสารประชาสัมพันธ์.. (9) คุณภาพน้ำปากแม่น้ำ.. (8) ปล่อยพันธ์ุปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปูม้าในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (0)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชุมพร

     63 หมู่3 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร