ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 และการใช้ยาและสารเคมี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 และการใช้ยาและสารเคมี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-08  |   ข่าววันที่: 2020-12-08 |  อ่าน: 211 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 และการใช้ยาและสารเคมี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร โดยเชิญคณะทำงานประกอบด้วย หน่วยงานของกรมประมง ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทะเล โรงเพาะและโรงอนุบาลกุ้งทะเล บริษัทผู้ค้าปัจจัยและอาหารสัตว์น้ำ และผู้แทนเกษตรกร เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการด้านกุ้งทะเลสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศไทย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การเพาะเลี้ยงปลาสลิดหินทะเลลายขาว ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร.. (475)  ติดต่อหน่วยงาน.. (460) เลี้ยงกุ้งอย่างไร ให้ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง.. (313) การเพาะเลี้ยงปลาเห็ดโคนข้างลาย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร.. (292) ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (286) ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (286) ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (286) ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง.. (282) จัดซื้อจัดจ้าง.. (267) แบนเนอร์.. (262)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร

     63 หมู่3 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร