ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    fishtrade_2007@hotmail.com   02-5791878, 02-5793614, 02-5793615   02-9406818   แฟนเพจ