ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ด่านตรวจประมงสมุทรปราการ


 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ด่านตรวจประมงสมุทรปราการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงสมุทรปราการ

 666 ม.6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  10280    pipospk58@gmail.com   021739191   021739191