สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563