สถิติการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562


สถิติการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562  


สถิติการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง และปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562