ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดพิกัดที่ถูกต้อง ลงในเครื่อง GPS ในเรือประมง

 ด่านตรวจประมงสมุทรปราการ


ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดพิกัดที่ถูกต้อง ลงในเครื่อง GPS ในเรือประมง   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรปราการ ได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดพิกัดที่ถูกต้อง ลงในเครื่อง GPS ในเรือประมง ให้แก่ เจ้าของเรือ                และผู้ควบคุมเรือ ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางบ่อ เพื่อไม่ให้สุ่มเสี่ยงเข้าไปทำการประมงในเขตพื้นที่ห้ามทำการประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!