แนวทางการดำเนินการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook)

 ด่านตรวจประมงสมุทรปราการ


แนวทางการดำเนินการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) 

ประกาศกรมประมง


แนวทางการดำเนินการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ซึ่งหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!