•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี64 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต6 (ประจวบคีรีขันธ์)   202   รายงาน ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงาน ศบป.6 (ประจวบคีรีขันธ์)   178  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา   176  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   161  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา   150  ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินแล...  135  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   133  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   127  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   117  ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงาน ศบป.6 (ประจวบคีรีขันธ์)   111