•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การขึ้นทะเบียน ทบ.3 ผู้ทำการประมง   173   ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 12 รายการ   168  คุณรู้หรือไม่ ว่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง   124  ภารกิจของหน่วยงาน   107  ข่าวประสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ปักษ์หลัง) ฉบับที่ 7   107  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อเกิดภัยพิบัติ   103   การขึ้นทะเบียน ทบ.1 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำ   96  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ปักษ์หลัง) ฉบับที่ 5   87  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ปักษ์หลัง) ฉบับที่ 3   86  ข่าวประสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ปักษ์หลัง) ฉบับที่ 6   84