แบบฟอร์มและเงื่อนไขการให้บริการห้องปฏิบัติการ


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 12 รายการ   223   ใบคำร้องขอรับการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ   112  ใบคำร้องขอรับการทดสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ   104  แบบแสดงความคิดเห็นการบริการสำหรับผู้รับบริการ (F-701-04)   94  การทบทวนคำขอและข้อสัญญา (F-701)   91  แบบการทบทวนข้อตกลง (F-701-03)   88  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ปักษ์แรก) ฉบับที่ 10   71  ขอเชิญร่วมการประกวดปลาสวยงามและการจัดตู้พรรณไม้น้ำในงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้...  70  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ปักษ์หลัง) ฉบับที่ 10   67  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ปักษ์หลัง) ฉบับที่ 11   62