ฐานข้อมูลด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 ทบ.2 ทบ.3 


องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 


จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำ 


เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 


แปลงใหญ่ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร    278   เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อเรื่องการขึ...  141  ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   140  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระท...  129  ประชุมติดตามและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการ   114  ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบ...  112  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้"   111  พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที...  99  ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน "จิบกาแฟ แชร์ความคิด" ประจำเดือนมกราคม 2565    90  บริการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอ...  87