ใบรับรองเเพทย์ โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ใบรับรองเเพทย์ โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553..

ใบรับรองเเพทย์ โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref57420

  ผู้ชม: 265 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290