รายงานประจำปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

รายงานประจำปี 2563..

รายงานประจำปี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref73337

  ผู้ชม: 48 ครั้ง


รายงานประจำปี 2562..

รายงานประจำปี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref55483

  ผู้ชม: 299 ครั้ง


รายงานประจำปี 2561..

รายงานประจำปี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref55482

  ผู้ชม: 172 ครั้ง


รายงานประจำปี 2560..

รายงานประจำปี

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref55481

  ผู้ชม: 73 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290