ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต


ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 


ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 


ผลตรวจคุณภาพน้ำประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 


ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 


ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โปรตีนทางเลือกชนิดใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำแบบยั่งยืน   204   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช...  198  วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  190  การเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลนอกฤดูกาล   188  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  176  ประกาศ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี 64) ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่...  162  ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย   136  โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ   105  วันผู้สูงอายุ   56  โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลน   52