โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยใน “โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ” โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 200,000 ตัว, ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะ บริเวณพื้นที่หาดท่าหลา หมู่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและฟื้นฟูระบบนิเวศป่ายชายเลน