ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต


สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 


สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 


สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 


สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 


สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โปรตีนทางเลือกชนิดใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำแบบยั่งยืน   207   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช...  203  วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  192  การเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลนอกฤดูกาล   190  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  179  ประกาศ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี 64) ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่...  166  ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย   137  โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ   109  วันผู้สูงอายุ   59  โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลน   56