สัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (ปลาตะเพียนขาว) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ปลาตะเพียนขาว 


ปลาตะเพียนขาว-FILE10 


ปลาตะเพียนขาว-FILE9 


ปลาตะเพียนขาว-FILE8 


ปลาตะเพียนขาว-FILE7