รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

รายงานงบทดลอง เดือน ธ.ค. 2563..

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref67890

  ผู้ชม: 38 ครั้ง


รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน ธ.ค. 2563 ..

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref67889

  ผู้ชม: 61 ครั้ง


รายงานงบทดลอง เดือน พ.ย. 2563 ..

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref66556

  ผู้ชม: 41 ครั้ง


รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน พ.ย. 2563 ..

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref66554

  ผู้ชม: 66 ครั้ง


รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน ก.ย. 2563 ..

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref65753

  ผู้ชม: 42 ครั้ง


  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,898)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,157) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (964) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (826) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (759) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (751) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (732) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (706) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (693)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170