ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับแรงงาน ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


สัญญาจ้าง(สัญชาติไทย) 


สัญญาจ้าง(สัญชาติกัมพูชา) 


สัญญาจ้าง(สัญชาติพม่า) 


สัญญาจ้าง(สัญชาติลาว) 


ทะเบียนลูกจ้างในเรือประมง(ปม.3) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนวทางการดำเนินการขยายอายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง)   169   ***ประกาศ*** กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุ    150  การดำเนินการตามมติ ครม. 5.ก.ค.65 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เ...  120  สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   116  ประชาสัมพันธ์ มาตรการปิดพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก. ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ประ...  96  *ประกาศ* จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (((เรื่องนายจ้าง แรงงานต่างด...  85  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   67  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   61  ***ประกาศ*** จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เรื่องให้ระมัดระวังการ...  60  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   59