ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับแรงงาน ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


สัญญาจ้าง(สัญชาติไทย)


สัญญาจ้าง(สัญชาติกัมพูชา)


สัญญาจ้าง(สัญชาติพม่า)


สัญญาจ้าง(สัญชาติลาว)


ทะเบียนลูกจ้างในเรือประมง(ปม.3)


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!