สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์


สขร เดือน สิงหาคม 2565 


สขร เดือน เมษายน 2565 


สขร เดือน มีนาคม 2565 


สขร เดือน กุมภาพันธ์ 2565 


สขร เดือน มกราคม 2565