สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์


สขร เดือน มิถุนายน 2564 


สขร เดือน พฤษภาคม 2564 


สขร เดือน เมษายน 2564 


สขร เดือน มีนาคม 2564 


สขร เดือน กุมภาพันธ์ 2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)