สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์


สขร เดือน ธันวาคม 2564 


สขร เดือน พฤศจิกายน 2564 


สขร เดือน ตุลาคม 2564 


สขร เดือน สิงหาคม 2564 


สขร เดือน กรกฏาคม 2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)